PL DE
telefon
+48 32 203 96 30
 

Witamy na stronie internetowej firmy Audyt i Doradztwo Pawlik, Modzelewski i Wspólnicy.

Jesteśmy firmą doradczo-outsourcingową obsługującą średnie i duże przedsiębiorstwa. Jako cel stawiamy sobie kompleksową obsługę naszych Klientów.

Audyt i Doradztwo Pawlik, Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych uchwałą nr 344/27/2005 z dnia 11 października 2005 roku. Wykonujemy usługi z zakresu szeroko rozumianego doradztwa rachunkowo-podatkowego, badania i przeglądy sprawozdań finansowych. Dzięki bliskiej współpracy z renomowanymi kancelariami prawnymi wspieramy naszych klientów przy projektach inwestycyjnych oraz przekształceniach przedsiębiorstw oferując kompleksowe usługi doradcze łączące elementy prawa, podatków i rachunkowości.

Nasze języki robocze to polski, niemiecki, angielski oraz włoski.

Ramy naszej współpracy wyznacza zasada niezależności biegłego rewidenta, na której przestrzeganie zwracamy szczególną uwagę.

AUDYT FINANSOWYStrona główna

W ramach świadczonych przez nas usług oferujemy Klientom:

Badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych
Przeprowadzamy badania sprawozdań finansowych sporządzonych w oparciu o:

 • polską ustawę o rachunkowości
 • niemieckie prawodawstwo (HB II)
 • międzynarodowe standardy rachunkowości i sprawozdawczości finansowej (MSR/MSSF)
 • amerykańskie standardy rachunkowości (US GAAP)

Pracujemy zgodnie z normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta, ustalonymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

Audyt wewnętrzny
Nasz zespół wykonuje usługi okresowego i ciągłego audytu wewnętrznego, polegające na stałym monitorowaniu oraz usprawnianiu procesów finansowych i organizacyjnych zachodzących w firmie. Wprowadzenie audytu wewnętrznego prowadzi więc do znacznego i co istotne natychmiastowego ograniczenia ryzyk finansowych związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Do głównych zadań audytu wewnętrznego należy:

 • ocena zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie
 • usprawnianie procesów operacyjnych
 • wzmacnianie ładu korporacyjnego

Jeśli są Państwo zainteresowani naszymi usługami to prosimy o kontakt z:
Barbara Bogdanowicz,
e-mail: barbara.bogdanowicz@audyt-doradztwo.pl

DORADZTWO PODATKOWEStrona główna

Aby ułatwić naszym Klientom koncentrowanie się na działalności gospodarczej, my koncentrujemy się na rozwiązywaniu ich problemów z zakresu:

 • podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych
 • podatku od towarów i usług VAT
 • międzynarodowego prawa podatkowego przy uwzględnieniu regulacji dotyczących unikania podwójnego opodatkowania
 • innych obciążeń fiskalnych, jak podatek od czynności cywilno-prawnych, podatek od nieruchomości itp.

Oferujemy więc m.in.:

 • opracowywanie opinii prawno-podatkowych
 • podatkowe duedilligence
 • wsparcie podczas kontroli podatkowej
 • reprezentowanie w sporach przed organami podatkowymi oraz zastępstwo procesowe przed sądami administracyjnymi
 • sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych
 • przygotowanie dokumentacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi

Jeśli są Państwo zainteresowani naszymi usługami to prosimy o kontakt z:
Waldemar Modzelewski, 
e-mail: waldemar.modzelewski@audyt-doradztwo.pl

EKSPERTYZYStrona główna

Wykonujemy ekspertyzy z zakresów wymagających wiedzy z wąskich specjalności z dziedziny ekonomii lub prawa, jak również wymagające wiedzy interdyscyplinarnej. Każdy nawet niszowy projekt nawiązuje do różnych dyscyplin wiedzy. W praktyce więc prawie zawsze dla wykonania naszych ekspertyz powołujemy zespół. W zespole tym mogą brać udział: biegli rewidenci i ekonomiści z innych specjalności (inwestycje, przekształcenia spółek, procesy produkcyjne) oraz doradcy podatkowi i prawnicy - specjaliści różnych gałęzi prawa. Zdobyliśmy również know-how w zakresie projektów związanych z branżami IT oraz logistyczną, które pozwoliło nam na zbudowanie doświadczenia do wdrażania najbardziej nowatorskich procesów u naszych klientów. Potrafimy projektować rozwiązania dotyczące kwestii informatyczno-księgowo-podatkowych na potrzeby tworzenia specjalistycznego oprogramowania.

Interdyscyplinarne podejście do projektów powoduje, że nasz klient jest odbiorcą rozwiązań zawsze kompleksowych, które od razu bez wewnętrznej dalszej obróbki może wdrażać w praktyce.

Jeśli są Państwo zainteresowani naszymi usługami to prosimy o kontakt z:
Barbara Pawlik,
e-mail: barbara.pawlik@audyt-doradztwo.pl

KSIĘGOWOŚĆStrona główna

Każda firma powinna koncentrować swoje zasoby i środki finansowe w obszarach, które stanowią podstawę jej funkcjonowania, czyli na kluczowej działalności. Z tego powodu coraz więcej firm przekazuje prowadzenie księgowości podmiotom zewnętrznym zatrudniającym specjalistów w tym zakresie. Do podstawowych zalet takiego rozwiązania należą:

 • przejęcie odpowiedzialności przez firmę zewnętrzną za prawidłowość prowadzonych usług
 • oszczędności w zakresie kosztów związanych z:
  • wynagrodzeniami pracowników
  • powierzchnią użytkową
  • systemami komputerowymi i oprogramowaniem księgowym
  • rekrutacją i ryzykiem zatrudnienia niewłaściwych osób

Naszym Klientom oferujemy:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • przygotowywanie zeznań podatkowych, Narodowego Banku Polskiego, Urzędu Statystycznego i innych instytucji
 • sporządzanie dokumentacji zamknięcia roku
 • tworzenie raportowania finansowego, w szczególności raportów dla celów konsolidacji wg standardów międzynarodowych (MSR/MSSF), niemieckich (HBII) oraz amerykańskich (US-GAAP).

Korzyści płynące z tego rozwiązania są najbardziej widoczne w przypadku przedsiębiorstw, dla których istotna jest optymalizacja procesów i bezpieczeństwo rozliczeń finansowych, w tym podatkowych, które dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą w Polsce lub dla których bezpieczeństwo podatkowe jest priorytetowe.

Jeśli są Państwo zainteresowani naszymi usługami to prosimy o kontakt z:
Barbara Pawlik
e-mail: barbara.pawlik@audyt-doradztwo.pl

KADRY I PŁACEStrona główna

Outsourcing kadr i płac z obszaru działalności firmy i zlecenie tych funkcji na zewnątrz oznacza nie tylko korzyści finansowe. Istotnym aspektem współpracy z naszą firmą jest również możliwość przeniesienia na nas odpowiedzialności za terminowość i zgodność z obowiązującym prawem, oszczędność czasu kierownictwa firmy, utajnienie wysokości zarobków wobec pracowników firmy, możliwość ograniczenia zatrudnienia, rzetelność prowadzenia dokumentacji kadrowej i płacowej, doradztwo w zakresie prawa pracy. Profesjonalny zespół składający się ze specjalistów w dziedzinie kadr i płac odpowiedzialny jest również za monitoring prawny. Outsourcing to dla wielu firm szansa na redukcję kosztów, ryzyka oraz poprawę efektywności.
W ramach naszej współpracy oferujemy Klientom pełną obsługę płacową i kadrową we wszystkich obszarach.
Dodatkowo oferujemy audyt dokumentacji kadrowo-płacowej udokumentowany protokołem z przeprowadzonych prac.

Jeśli są Państwo zainteresowani naszymi usługami to prosimy o kontakt z:
Renata Jankowska
e-mail: renata.jankowska@audyt-doradztwo.pl

W skład grupy kapitałowej Audyt i Doradztwo Pawlik, Modzelewski i Wspólnicy wchodzi Instytut Szkoleniowy A&D.
Zapraszamy do skorzystania także z usług szkoleniowych.

W ofercie znajdują się:

 • szkolenia otwarte
 • szkolenia zamknięte
 • kursy zawodowe z zakresu:
  • podatki i rachunkowość
  • finanse i controlling
  • prawo pracy
  • kadry i płace
  • umiejętności osobiste i zarządzanie
  • sprzedaż i obsługa Klienta

Więcej informacji o firmie znajdziecie Państwo na stronie www.ad.edu.pl

 

 

STRUKTURA GRUPYStrona główna

Audyt i Doradztwo Pawlik, Modzelewski i Wspólnicy należy do Grupy Kapitałowej IC&Partners. Jest to Holding firm świadczący profesjonalne usługi doradcze z zakresu management consulting dla średnich i dużych przedsiębiorstw. Misją jest oferowanie kompletnych usług z zachowaniem najwyższych standardów jakościowych.


Ponad dwadzieścia lat doświadczenia, biura w Ameryce, Azji i Europie, filozofia “one stop shop” - oto mocne strony, które wyróżniają grupę IC&Partners i jej działalność.
 

https://www.icpartners.it

DFK International 

DFK International jest międzynarodową siecią kancelarii podatkowych i audytorskich. Audyt i Doradztwo Pawlik, Modzelewski i Wspólnicy jest jej członkiem od 2012 roku.

www.dfk.com

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Polska Izba Biegłych Rewidentów to samorząd zawodowy zrzeszający wszystkich biegłych rewidentów w Polsce. Audyt i Doradztwo Pawlik, Modzelewski i Wspólnicy została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych uchwałą nr 344/27/2005 z dnia 11 października 2005 roku.

Zgodnie z wymaganiami art. 88 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym mamy obowiązek publikowania na stronie tzw. Sprawozdania z działania:

www.pibr.org.pl

FIRMY WSPÓŁPRACUJĄCEStrona główna

Oprócz współdziałania w ramach firm ze struktury grupy współpracujemy z:

Peters, Schönberger & Partner

PSP Munich

Doświadczenie tej firmy to ponad 35 lat profesjonalnego i rzetelnego reprezentowania interesów prawnych i podatkowych klientów w Niemczech, a także wykonywania tradycyjnych zadań audytorów.
https://www.psp.eu

PROFIT HR (Certyfikat 8985)

PROFIT HR

Platforma Usług Personalnych z wieloletnim doświadczeniem na rynku polskim i rynkach niemieckojęzycznych.
Obszarami działania są: doradztwo personalne, pośrednictwo, warsztaty oraz rekrutacja specjalistów ze znajomością języka niemieckiego i równocześnie języka polskiego.

Nasi Klienci reprezentują różne sektory gospodarki:

 • Logistyka i transport
 • Produkcja
 • Usługi i handel
 • Domy opieki
 • Sektor finansowy
 • Sektor inwestycyjny
 • Sektor energetyczny
 • Usługi komunalne
 • Medycyna
 • Motoryzacja
 • Budownictwo
 • Organizacje non-profit

DZIAŁANIA SPOŁECZNEStrona główna

Nasza firma angażuje się w szereg działań społecznych:

 • Wspieranie działalności związanej z pomocą bezdomnym
 • Wspieranie Fundacji Rodzina w Służbie Człowieka (RSC)
 • Wspieranie organizacji zajmujących się opieką nad zwierzętami
siedziba.jpg

Audyt i Doradztwo Pawlik, Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o.

Centrala
ul. Kłodnicka 9c
40-703 Katowice
tel.: +48 32 203 96 30
fax: +48 32 206 99 86
e-mail: biuro@audyt-doradztwo.pl

Oddziały

Poznań
ul. Mielżyńskiego 18
61-725 Poznań
e-mail: biuro.poznan@audyt-doradztwo.pl

Katowice
ul. Kłodnicka 20a
40-703 Katowice


Dane spółki:
Sąd Rejonowy w Katowicach
Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000243013
REGON: 240172838
NIP: 9542527464
wysokość kapitału zakładowego 60.500 PLN
Wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez KRBR pod numerem 3046.

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji w polityce prywatności.

×